rating

Crypto Technical Analysis

The one-stop guide to investing, trading and profiting in crypto with technical analysis.

Dừng in bản này

  • Liên hệ
  • Mã sản phẩm: CR1113
  • Tình trạng: 2

Part 1: Crypto Analysis

Crypto Analysis

Technical Analysis

Fundamental Analysis

Hype Analysis

Basic Cryptocurrency Analysis

Part 2: Technical Analysis

Technical Analysis

Types of Charts

Chart Patterns

Candlestick Patterns

Indicators

Oscillators

Investing and Pyschology

Acknowledgements

Resources

Resources

Crypto Essential Dictionary

Crypto Trading Dictionary

Index

Bibliography

Bonus Section: Blockchain

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá